BsGW

Over BsGW

Logo

BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen.  29 van de 31 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg werken samen in BsGW. Ook stelt BsGW de hoogte van de WOZ-waarde vast voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

Gemeenten en waterschappen verwerken ieder hun eigen lokale belastingen. De processen voor het heffen en innen van lokale belastingen zijn echter nagenoeg identiek. Ook maken zowel gemeenten als het waterschap voor een belangrijk deel gebruik van dezelfde gegevens en gegevensbronnen. Daarom werken we samen als BsGW. We voeren processen maar één keer uit en we beheren maar één keer en op één plek de gegevens. Hierdoor doen wij dit efficiënter én goedkoper. 

De organisatie
De organisatie heeft een bedrijfsmatig karakter gekenmerkt door een cultuur van resultaatgerichtheid, continu verbeteren, transparantie, samenwerking en leiderschap met ‘lef’. De bestuurlijke aansturing is op hoofdlijnen en op afstand, waarbij de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie zijn belegd.

BsGW heeft een modern front-office concept. De organisatie gelooft in digitale dienstverlening en voert deze ver door in haar processen. Een groot voordeel hiervan is dat de service aan de burger kan worden vergroot.

De accenten in de vakgebieden liggen op het terrein van lokale belastingen, ICT, automatisering, gegevensverwerking, klantcontacten, financiën en de reguliere management en ondersteunende taken in een organisatie.

Nieuwste vacatures

Op dit moment zijn er bij BsGW geen vacatures, maar bij andere organisaties wel!

Contactinformatie

Bezoekadres Kerkeveldlaan 2
6042JX Roermond
Postadres Postbus 1275
6040KG Roermond

Wil je onze vacatures ontvangen?

Registreer je dan!