Achtergrondafbeelding Achtergrondafbeelding Achtergrondafbeelding

Mijn carrière

Bij IGOM vind je alle vacatures en stages bij de overheden in Limburg!

Naar banenzoekers »

IGOM biedt medewerkers het platform voor oriëntatie op een volgende baan.

Naar medewerkers »

Mijn inhuuropdrachten

Ben je als ZZP’er of personele bemiddelaar op zoek naar een uitdagende tijdelijke opdracht?

Maak een profiel aan op onze Inhuurdesk en doe een bieding op de openstaande opdrachten.

Naar de inhuurdesk »

IGOM-Academie

Ontwikkelen door opleiden staat voor IGOM centraal.

'Uiteindelijk ben je nooit uitgeleerd'. Maak gebruik van de IGOM-Academie!

Naar de IGOM-Academie »

Door: IGOM | 14 February 2019 - 15:56

Wat kunnen we van elkaar leren? Die vraag stond centraal toen gemeentesecretaris Harry Coumans van Kerkrade en commandant van de Limburgse Jagers, luitenant-kolonel Ralf Goossens een week van functie wisselden.

Kameraadschap en eenheid

‘Natuurlijk was dit een waanzinnige ervaring!’ Coumans – nooit om een praatje verlegen – vertelt honderduit over zijn belevenissen als commandant van de Limburgse jagers. ‘Wat echt indruk op mij heeft gemaakt is de kameraadschap binnen de eenheid. Het is echt een eenheid. Zo is er bijvoorbeeld de traditie van de Bokkerijdersborrel (borrel waarbij nieuwe mensen geïntroduceerd worden en afscheid wordt genomen van degenen die de eenheid verlaten). Iemand wordt recht uit het hart toegesproken. Prachtig om mee te maken. Dat versterkt de onderlinge band’, aldus Coumans. Daarnaast ziet Coumans een hechte en goede samenwerking tussen binnen de lijn en de verschillende stafafdelingen. ‘Die samenwerking is niet alleen hecht binnen de Limburgse Jagers, ook de samenwerking met andere stafafdelingen verloopt vlekkeloos. Zij bereiden zich voor op missies en op die momenten moet je op elkaar kunnen bouwen en vertrouwen. Tijdens een missie ben je letterlijk van elkaar afhankelijk. Kameraadschap en de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt zijn leerpunten voor de verdere ontwikkeling van integraal samenwerken bij gemeentes.’

 

Dichter bij burger

Waar Coumans aangeeft dat je als bataljonscommandant dichter bij je personeel staat, merkt overste Goossens juist op dat je als gemeentesecretaris veel dichter bij de burger staat. ‘En daar kunnen wij bij Defensie veel van leren. Tijdens uitzendingen werken we volgens de 3D-benadering: Defence, diplomacy & development. Development staat voor ontwikkeling en daar kunnen we bij gemeentes veel van leren. Zij houden ontzettend veel ballen in de lucht. Zo was ik in die week bezig met projecten rondom stedelijke ontwikkeling en beheer, tot aan rijksbrede programma’s om ontwikkelingsachterstanden bij de jeugd weg te werken. En sprak ik ook nog met ondernemers in de wijk over de problemen waar zij mee te maken krijgen. Een enorme diversiteit. De vaardigheid om met langetermijnprojecten en ad hoc-zaken bezig te zijn en daarnaast nog de politieke dynamiek is iets waar ik veel van heb opgestoken en waar ik echt toegevoegde waarde zie voor bijvoorbeeld compagniecommandanten’, aldus Goossens.

 

Dynamiek en mobiliteit

Bij een gemeente is de werkdynamiek groter, bij Defensie is de mobiliteit van het personeel groter. ‘Ik was oprecht verbaasd dat sommige werknemers al 30 jaar dezelfde functie uitvoeren. Dat is bij ons ondenkbaar. Een periode van 3 tot 5 jaar is bij ons normaal. Daarna stroom je door. Voor heel lastig in te vullen posities met veel opleidingen is de grens opgerekt naar 7 jaar, maar dat is echt het maximum. Ik denk dat het binnen de overheid wel goed is dat medewerkers vanaf een bepaalde functieschaal vaker rouleren. Dat vergroot je mobiliteit en verruimt je blikveld. IGOM zou daar uitstekend bij kunnen helpen. Je hebt dan dus wel een vaste aanstelling, maar geen vaste functie’, legt Goossens uit.

Door de mobiliteit maakt defensiepersoneel snel carrière. ‘Compagniecommandanten (zeg maar de leidinggevenden aan een eenheid van 150 militairen binnen Defensie) zijn gemiddeld 35 jaar oud. En hebben dan al een schat aan ervaring. Ik zie voor die groep enorme mogelijkheden binnen de overheid’, aldus Coumans. De kans om die waardevolle kennis naar de regio te halen, wordt volgens Coumans vergroot door een probleem waar Defensie mee worstelt. ‘Veel relaties lopen stuk of dreigen uit elkaar te gaan bij defensiepersoneel. Als twintiger is het geen probleem om op uitzending te gaan. Dat verandert als je ouder wordt en een gezin sticht. Daar gaan relaties onder gebukt en een (tijdelijke) carrièreswitch kan dan zorgen voor rust.’

 

Coumans en Goossens kijken uitermate tevreden terug op hun ruilweek. ‘Het was bijzonder, zinvol, leerzaam en vooral heel erg leuk’, besluiten beide mannen. De ruil krijgt dan ook zeker een vervolg voor andere medewerkers.

 

 

In beweging met IGOM

Naomi Muller

Stagiair Toegangsmedewerker Jeugd

Gemeente Voerendaal

schaduw

Kevin Caris

HR-stagiair

Westrom

schaduw

Belinda Bakkes

Commissiegriffier

Gemeente Echt-Susteren

schaduw

Naomi Muller

Stagiair Toegangsmedewerker Jeugd

Ik ben erg blij dat ik de kans heb gekregen om ervaring op te doen bij de gemeente, want ik heb niet alleen heel veel geleerd maar ook een top tijd gehad met een hartstikke leuk team!

Ik heb het afgelopen half jaar stage mogen lopen als Toegangsmedewerker Jeugd bij de gemeente Voerendaal. Ik moet eerlijk toegeven, voordat ik begon miste ik veel informatie over de jeugdwet. Ik heb mij de eerste periode dan ook vooral toegespitst op het inlezen van verschillende stukken over hoe de jeugdwet wordt toegepast bij de gemeente. Ondertussen heb ik veel meegelopen met de twee andere medewerkers van het Toegangsteam Jeugd. Door deze twee aspecten te combineren heb ik hartstikke veel geleerd, zelfs zo veel dat ik mijn eigen casussen mocht gaan oppakken. De stukken die ik had gelezen zag ik voorbij komen in de praktijk en zo viel alles op zijn plaats. Natuurlijk had ik ook eisen vanuit school: ik moest minimaal 2 competenties gaan vervaardigen in het werkveld. Deze twee zijn uiteindelijk assessen en trainen geworden. Ik heb voor de gemeente Voerendaal een training ontwikkeld, waarbij problematieken in het voorliggend veld kunnen worden aangepakt. Dit sloot nauw aan bij de wensen van de gemeente en bij de eisen van school. Tevens heb ik de competentie assessen moeten verantwoorden bij school, want op school pasten wij het assessen op een andere manier toe. Door een heldere beschrijving te geven over hoe het koppelen van cliënten aan zorgaanbieders in zijn werk gaat, hoe een intakegesprek verloopt en op welke manier de afweging van een keuze voor een zorgaanbieder wordt gemaakt, paste deze manier van assessen ook binnen de eisen van school. Op deze manier heb ik volledig kunnen meewerken als Toegangsmedewerker én voldaan aan de eisen die school heeft gesteld.

Ik moet hier wel bij vermelden dat ik ontzettend goede begeleiding heb gekregen vanuit mijn stageplek en vanuit school. Hierdoor heb ik alles uit mijn stage kunnen halen en mijn stage ook kunnen afsluiten met een dikke 8! Ik ben erg blij dat ik de kans heb gekregen om ervaring op te doen bij de gemeente, want ik heb niet alleen heel veel geleerd maar ook een top tijd gehad met een hartstikke leuk team!

Kevin Caris

HR-stagiair

Ik heb mij bij Westrom nooit echt ‘de stagiair’ gevoeld, maar een volwaardige meewerkende werknemer

Westrom is in zijn vorm al een vrije unieke organisatie om stage bij te lopen. Een gemeenschappelijke regeling met een maatschappelijk doel én dat ook nog zoveel mogelijk financieel zelfstandig moet zijn. Een hele uitdaging!

Toen ik bij Westrom mijn afstudeerstage als HR-stagiair begon bij de Divisie Bedrijven duurde het niet lang voordat ik mij al echt welkom voelde. Het is duidelijk dat Westrom stagiairs niet alleen waardeert op hun bijdrage, maar ook als persoon zelf. Ik heb mij bij Westrom dan ook nooit echt ‘de stagiair’ gevoeld, maar een volwaardige meewerkende werknemer. Iedereen binnen de organisatie waarmee ik in aanraking kwam, van medewerker tot algemeen directeur, heeft aan dat gevoel een bijdrage geleverd. Of het nu over serieuze kwesties ging of een gezellig praatje of wandeling in de pauze, overal was ik welkom.
Dat ik zo door de rest van de organisatie gezien werd, was ook duidelijk te merken tijdens mijn werkzaamheden. Deze liepen zeer divers uiteen. Zo heb ik een belangrijke rol gespeeld bij de verdiepingsslag van het MTO, de personeelsadviseurs binnen Divisie Bedrijven ondersteund waar nodig, konden medewerkers en leidinggevenden met vragen ook bij mij terecht en incidenteel heb ik zelfs de rol van de personeelsadviseurs overgenomen wanneer zij zelf niet beschikbaar waren.

Buiten werkzaamheden om was er tevens genoeg tijd om zelf ook meer te leren over Westrom. Door de openheid van iedereen kon dit zonder moeite. Zo hadden de medewerkers zelf er geen moeite mee als ik ook aanwezig was als zij (moeilijke) vragen hadden, kreeg ik de mogelijkheid om een dagdeel met een leidinggevende mee te lopen om hun rol beter te begrijpen, kreeg ik de mogelijkheid om verschillende vergaderingen bij te wonen zowel binnen de Divisie Bedrijven als binnen Sociale Zaken en was er ook wel eens tijd om met de medewerkers op de vloer te praten en hen beter te leren kennen.
Maar dat is niet alles, waar ik vooral aangenaam verrast door was is hoeveel aandacht er ook aan je eigen persoonlijke ontwikkeling besteed wordt. Met mijn begeleiders was er regelmatig contact over mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, zoals hoe ik overkom op anderen en wat zij vinden dat er bij mij als persoon past. Deze aandacht is bij de meeste bedrijven minder vanzelfsprekend, daar ligt de focus toch vooral op de vaardigheden. Maar Westrom gaat een stukje verder en helpt je ook als mens te groeien.

Voor mijn scriptie kreeg ik ook zonder moeite de informatie die ik nodig had om een succesvolle goede scriptie te schrijven. De leidinggevenden die een belangrijk onderdeel van het onderzoek vormden in de vorm van interviews, hebben erg goed meegewerkt en mij in vertrouwen genomen wat ertoe geleid heeft dat het een succes is geworden.
 De 20 weken van mijn afstudeerstage vlogen dan ook voorbij! Alle werknemers van Westrom waarmee ik in aanraking ben gekomen hebben mij een warm hart toegedragen en hebben mij laten zien waar Westrom voor staat. Het is duidelijk dat Westrom stagiairs waardeert en hen als een kans ziet voor de organisatie. Het resultaat was dat ik iedere dag met plezier ging werken. Westrom, nogmaals bedankt voor de onvergetelijke tijd

Belinda Bakkes

Commissiegriffier

Ik kan iedereen aanraden zulke kansen te pakken en te leren van ervaringen.

Belinda werkt al 18 jaar bij diverse overheidsorganisaties. In haar functie als Commissiegriffier werkte ze ruim negen jaar. Een kunstje wat ze inmiddels wel kende en dat naar verloop van tijd nog maar weinig uitdaging bood. Dat was voor Belinda de aanleiding om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. “Dat heeft zeker eerst wat zelfonderzoek en tijd nodig gehad”, vertelt Belinda. Maar toen ze de tijdelijke klus van Directiesecretaris bij Servicecentrum MER voorbij zag komen op intranet  aarzelde geen moment. “Nadat ik de functieomschrijving gelezen had, was ik direct enthousiast. Het bood voor mij een nieuwe uitdaging in het vlak adviseren op strategisch niveau en de coördinatie van planning en control. In deze functie komt ook een breed spectrum aan onderwerpen voorbij.”

Ze solliciteerde en werd aangenomen. De gemeente Echt-Susteren gaf haar de ruimte om deze tijdelijke klus op detacheringsbasis te kunnen vervullen.

Van Commissiegriffier naar Directiesecretaris is een flinke stap “Ik vond het geweldig dat ik dit mocht gaan doen en tegelijkertijd spannend en zelfs een beetje eng. Of het goed zou gaan of niet, wist ik natuurlijk niet, maar ik was vastbesloten ervoor te gaan en hoe dan ook van deze ervaring te leren.”

Ze voelt zich als een vis in het water als Directiesecretaris. Haar werk geeft haar een voldaan gevoel, vooral als er zaken voor elkaar komen door samenwerking en daardoor de organisatie of het maatschappelijk belang worden gediend. Wat deze klus Belinda nog meer oplevert? Belinda: “Het geeft een boost aan mijn zelfvertrouwen en ook de waardering vanuit mijn werkgever voelt erg prettig. Ik kan dan ook iedereen aanraden zulke kansen te pakken en te leren van ervaringen!

Deelnemende organisaties

Lees het IGOM Magazine