Achtergrondafbeelding Achtergrondafbeelding Achtergrondafbeelding

Mijn carrière

Bij IGOM vind je alle vacatures en stages bij de overheden in Limburg!

Naar banenzoekers »

IGOM biedt medewerkers het platform voor oriëntatie op een volgende baan.

Naar medewerkers »

Mijn inhuuropdrachten

Ben je als ZZP’er of personele bemiddelaar op zoek naar een uitdagende tijdelijke opdracht?

Maak een profiel aan op onze Inhuurdesk en doe een bieding op de openstaande opdrachten.

Naar de inhuurdesk »

IGOM-Academie

Ontwikkelen door opleiden staat voor IGOM centraal.

'Uiteindelijk ben je nooit uitgeleerd'. Maak gebruik van de IGOM-Academie!

Naar de IGOM-Academie »

Door: IGOM | 14 February 2019 - 15:56

Wat kunnen we van elkaar leren? Die vraag stond centraal toen gemeentesecretaris Harry Coumans van Kerkrade en commandant van de Limburgse Jagers, luitenant-kolonel Ralf Goossens een week van functie wisselden.

Kameraadschap en eenheid

‘Natuurlijk was dit een waanzinnige ervaring!’ Coumans – nooit om een praatje verlegen – vertelt honderduit over zijn belevenissen als commandant van de Limburgse jagers. ‘Wat echt indruk op mij heeft gemaakt is de kameraadschap binnen de eenheid. Het is echt een eenheid. Zo is er bijvoorbeeld de traditie van de Bokkerijdersborrel (borrel waarbij nieuwe mensen geïntroduceerd worden en afscheid wordt genomen van degenen die de eenheid verlaten). Iemand wordt recht uit het hart toegesproken. Prachtig om mee te maken. Dat versterkt de onderlinge band’, aldus Coumans. Daarnaast ziet Coumans een hechte en goede samenwerking tussen binnen de lijn en de verschillende stafafdelingen. ‘Die samenwerking is niet alleen hecht binnen de Limburgse Jagers, ook de samenwerking met andere stafafdelingen verloopt vlekkeloos. Zij bereiden zich voor op missies en op die momenten moet je op elkaar kunnen bouwen en vertrouwen. Tijdens een missie ben je letterlijk van elkaar afhankelijk. Kameraadschap en de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt zijn leerpunten voor de verdere ontwikkeling van integraal samenwerken bij gemeentes.’

 

Dichter bij burger

Waar Coumans aangeeft dat je als bataljonscommandant dichter bij je personeel staat, merkt overste Goossens juist op dat je als gemeentesecretaris veel dichter bij de burger staat. ‘En daar kunnen wij bij Defensie veel van leren. Tijdens uitzendingen werken we volgens de 3D-benadering: Defence, diplomacy & development. Development staat voor ontwikkeling en daar kunnen we bij gemeentes veel van leren. Zij houden ontzettend veel ballen in de lucht. Zo was ik in die week bezig met projecten rondom stedelijke ontwikkeling en beheer, tot aan rijksbrede programma’s om ontwikkelingsachterstanden bij de jeugd weg te werken. En sprak ik ook nog met ondernemers in de wijk over de problemen waar zij mee te maken krijgen. Een enorme diversiteit. De vaardigheid om met langetermijnprojecten en ad hoc-zaken bezig te zijn en daarnaast nog de politieke dynamiek is iets waar ik veel van heb opgestoken en waar ik echt toegevoegde waarde zie voor bijvoorbeeld compagniecommandanten’, aldus Goossens.

 

Dynamiek en mobiliteit

Bij een gemeente is de werkdynamiek groter, bij Defensie is de mobiliteit van het personeel groter. ‘Ik was oprecht verbaasd dat sommige werknemers al 30 jaar dezelfde functie uitvoeren. Dat is bij ons ondenkbaar. Een periode van 3 tot 5 jaar is bij ons normaal. Daarna stroom je door. Voor heel lastig in te vullen posities met veel opleidingen is de grens opgerekt naar 7 jaar, maar dat is echt het maximum. Ik denk dat het binnen de overheid wel goed is dat medewerkers vanaf een bepaalde functieschaal vaker rouleren. Dat vergroot je mobiliteit en verruimt je blikveld. IGOM zou daar uitstekend bij kunnen helpen. Je hebt dan dus wel een vaste aanstelling, maar geen vaste functie’, legt Goossens uit.

Door de mobiliteit maakt defensiepersoneel snel carrière. ‘Compagniecommandanten (zeg maar de leidinggevenden aan een eenheid van 150 militairen binnen Defensie) zijn gemiddeld 35 jaar oud. En hebben dan al een schat aan ervaring. Ik zie voor die groep enorme mogelijkheden binnen de overheid’, aldus Coumans. De kans om die waardevolle kennis naar de regio te halen, wordt volgens Coumans vergroot door een probleem waar Defensie mee worstelt. ‘Veel relaties lopen stuk of dreigen uit elkaar te gaan bij defensiepersoneel. Als twintiger is het geen probleem om op uitzending te gaan. Dat verandert als je ouder wordt en een gezin sticht. Daar gaan relaties onder gebukt en een (tijdelijke) carrièreswitch kan dan zorgen voor rust.’

 

Coumans en Goossens kijken uitermate tevreden terug op hun ruilweek. ‘Het was bijzonder, zinvol, leerzaam en vooral heel erg leuk’, besluiten beide mannen. De ruil krijgt dan ook zeker een vervolg voor andere medewerkers.

 

 

In beweging met IGOM

Sarah Ubachs

Medewerker Digitale Informatievoorziening

Gemeente Voerendaal

schaduw

Richard Loneus

Stagiair Preventie

Westrom

schaduw

Kevin Caris

HR-stagiair

Westrom

schaduw

Sarah Ubachs

Medewerker Digitale Informatievoorziening

Ik heb de kans gekregen en gegrepen

Uitdagingen gaat Sarah Ubachs niet uit de weg, ze zoekt ze juist op! Haar loopbaan onderstreept dit. Vanuit een uitkeringssituatie doorliep ze twee jaar een werkervaringsplek bij de gemeente Beek op de afdeling digitale informatievoorziening (DIV). In diezelfde periode volgde ze de opleiding SOD 1.

Toen in 2009 een vacature medewerker DIV bij de gemeente Voerendaal vacant kwam, twijfelde Ubachs geen moment. Ze solliciteerde en werd aangenomen!

Ubachs: ‘Ik heb veel geleerd bij de gemeente Voerendaal, vooral doordat Voerendaal destijds net overstapte naar digitaal werken.’ Door gewijzigde bedrijfsvoering kwam de afdeling DIV onder regie de afdeling Dienstverlening terecht. Daardoor wijzigde ook de inhoud van haar functie. ‘Samen met mijn leidinggevende en p&o-adviseur Gemma Schrijen onderzocht ik mijn interessegebieden. Daaruit bleek dat een rol in de backoffice van Burgerzaken een perfecte volgende stap zou zijn. Ik kreeg de kans om de BABZ-opleiding te volgen, waarvan ik in juli 2016 het specialisatiejaar succesvol heb afgerond.’ Enige tijd later attendeerde p&o-medewerker Helma Maasen haar op de vacature backofficemedewerker burgerzaken bij de gemeente Onderbanken. ‘Dat was een buitenkans om de theorie in praktijk te brengen. Ik waardeer het enorm dat de gemeente Voerendaal mij deze kans heeft geboden. De gemeente Onderbanken ondersteunt mij nu in mijn verdere ontwikkeling binnen deze functie’, aldus Ubachs.

Naar eigen zeggen is Ubachs nog lang niet uitgeleerd. ‘Allereerst wil mij verder bekwamen in mijn huidige functie. Daarna wil ik mij specialiseren in een specifieke richting; op dit moment spreekt BRP-specialist mij heel erg aan. Ik stel mezelf constant nieuwe doelen, zodat mijn werk geen sleur wordt. Ik geniet van de voldoening na een fijne en leerzame werkdag!

Richard Loneus

Stagiair Preventie

Na een stage binnen de revalidatiesetting, was het in eerste instantie een hele omslag om te werken binnen een overheidsinstelling. Zowel de werkwijze als de denkwijze moest worden bijgesteld.

Na een stage binnen de revalidatiesetting, was het in eerste instantie een hele omslag om te werken binnen een overheidsinstelling. Zowel de werkwijze als de denkwijze moest worden bijgesteld.

Als student ergotherapie word je opgeleid tot ergotherapeut in de breedste zin, van kinderen- en volwassenrevalidatie tot arbeid en preventie. Door het volgen van de minor ‘arbeid en preventie’, met het daarbij horende keuzevak ‘effectief adviseren’, heb ik gekozen voor een stage binnen de arbeidssector. Na een sollicitatieprocedure van een sollicitatiebrief, -gesprek en -opdracht werd ik aangenomen als preventiemedewerker arbeid en gezondheid. In het begin was het voornamelijk ervaring opdoen binnen een overheidsinstelling als het gaat over wetgeving, procedures en de gehele werkwijze. Na de weg te hebben gevonden binnen Westrom verliep de stage vloeiend. Binnen de opleiding wordt deze stageplek beschreven als: Een Role Emerging Placement (REP stageplaats), te definiëren als een stage binnen een innovatieve organisatie waar nog geen ergotherapeut werkzaam is, maar waar innovatieve professionals bereid zijn om samen met de stagiaire, de opleiding en indien mogelijk de ergotherapeutische beroepspraktijk, vanuit een ondernemende, creatieve en reflectieve houding voortdurend te blijven zoeken naar innovatieve oplossingen van vraagstukken, waarbij de ergotherapie een toegevoegde waarde heeft. Dit maakte voor mij de stage nog meer boeiend. Het was een innovatieve plek waar diverse casussen aan de orde kwamen door de brede benadering vanuit ergotherapeutische inventarisatie. Er bleken handelingsproblemen te zijn die verder reikte dan alleen de werkplek. Het was daarom een zeer uitdagende en heel afwisselende stageplek.

Door aanwezig te zijn bij enkele besprekingen van het managementteam, kreeg ik steeds vaker de complimenten en tevens vragen over andere problematieken die wellicht passen binnen mijn expertise.

Al met al is er binnen een overheidsinstelling heel veel mogelijk, als je zelf achter je kennis, kunde en vooral expertise staat en deze durft uit te dragen. De protocollen en procedures zijn altijd aanwezig om keuzes en adviezen te kunnen verantwoorden, maar de persoonlijke benaderingswijze is een vrije keuze die iedereen kan invullen op de meest creatieve manier.

Kevin Caris

HR-stagiair

Ik heb mij bij Westrom nooit echt ‘de stagiair’ gevoeld, maar een volwaardige meewerkende werknemer

Westrom is in zijn vorm al een vrije unieke organisatie om stage bij te lopen. Een gemeenschappelijke regeling met een maatschappelijk doel én dat ook nog zoveel mogelijk financieel zelfstandig moet zijn. Een hele uitdaging!

Toen ik bij Westrom mijn afstudeerstage als HR-stagiair begon bij de Divisie Bedrijven duurde het niet lang voordat ik mij al echt welkom voelde. Het is duidelijk dat Westrom stagiairs niet alleen waardeert op hun bijdrage, maar ook als persoon zelf. Ik heb mij bij Westrom dan ook nooit echt ‘de stagiair’ gevoeld, maar een volwaardige meewerkende werknemer. Iedereen binnen de organisatie waarmee ik in aanraking kwam, van medewerker tot algemeen directeur, heeft aan dat gevoel een bijdrage geleverd. Of het nu over serieuze kwesties ging of een gezellig praatje of wandeling in de pauze, overal was ik welkom.
Dat ik zo door de rest van de organisatie gezien werd, was ook duidelijk te merken tijdens mijn werkzaamheden. Deze liepen zeer divers uiteen. Zo heb ik een belangrijke rol gespeeld bij de verdiepingsslag van het MTO, de personeelsadviseurs binnen Divisie Bedrijven ondersteund waar nodig, konden medewerkers en leidinggevenden met vragen ook bij mij terecht en incidenteel heb ik zelfs de rol van de personeelsadviseurs overgenomen wanneer zij zelf niet beschikbaar waren.

Buiten werkzaamheden om was er tevens genoeg tijd om zelf ook meer te leren over Westrom. Door de openheid van iedereen kon dit zonder moeite. Zo hadden de medewerkers zelf er geen moeite mee als ik ook aanwezig was als zij (moeilijke) vragen hadden, kreeg ik de mogelijkheid om een dagdeel met een leidinggevende mee te lopen om hun rol beter te begrijpen, kreeg ik de mogelijkheid om verschillende vergaderingen bij te wonen zowel binnen de Divisie Bedrijven als binnen Sociale Zaken en was er ook wel eens tijd om met de medewerkers op de vloer te praten en hen beter te leren kennen.
Maar dat is niet alles, waar ik vooral aangenaam verrast door was is hoeveel aandacht er ook aan je eigen persoonlijke ontwikkeling besteed wordt. Met mijn begeleiders was er regelmatig contact over mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, zoals hoe ik overkom op anderen en wat zij vinden dat er bij mij als persoon past. Deze aandacht is bij de meeste bedrijven minder vanzelfsprekend, daar ligt de focus toch vooral op de vaardigheden. Maar Westrom gaat een stukje verder en helpt je ook als mens te groeien.

Voor mijn scriptie kreeg ik ook zonder moeite de informatie die ik nodig had om een succesvolle goede scriptie te schrijven. De leidinggevenden die een belangrijk onderdeel van het onderzoek vormden in de vorm van interviews, hebben erg goed meegewerkt en mij in vertrouwen genomen wat ertoe geleid heeft dat het een succes is geworden.
 De 20 weken van mijn afstudeerstage vlogen dan ook voorbij! Alle werknemers van Westrom waarmee ik in aanraking ben gekomen hebben mij een warm hart toegedragen en hebben mij laten zien waar Westrom voor staat. Het is duidelijk dat Westrom stagiairs waardeert en hen als een kans ziet voor de organisatie. Het resultaat was dat ik iedere dag met plezier ging werken. Westrom, nogmaals bedankt voor de onvergetelijke tijd

Deelnemende organisaties

Lees het IGOM Magazine