Gemeente Voerendaal

Werken bij Gemeente Voerendaal

Logo

Voerendaal is een gemeente van kleine gemeenschappen. Kernen waar mensen met plezier leven met een nuchtere levensinstelling en met hart voor elkaar. Vergrijzing en bevolkingskrimp zijn kwesties waar Voerendaal actief werk van maakt onder meer door in te zetten op behoud van jonge generaties en het versterken van de aantrekkingskracht van de kernen voor de inwoners.

Naast de kernen maakt de landelijke omgeving, het groen, evenzeer deel uit van de identiteit van Voerendaal. Dankzij die omgeving kan Voerendaal haar eigenheid én aantrekkingskracht behouden en verder versterken.

Als organisatie is de gemeente Voerendaal toegankelijk, kleinschalig, professioneel en attent. Zij draagt daarmee bij aan het gevoel van trots, aan het samen bouwen aan de toekomst, aan de leefbaarheid en duurzaamheid van kernen en omgeving. Ze kiest ervoor inwoners te betrekken bij haar beleidsvorming en is daarbij voortdurend op zoek naar verbeteringen om bestuur en burgers nog beter van dienst te zijn.

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris / directeur. Hij is verantwoordelijk voor de algehele leiding van de organisatie. Tevens adviseert hij het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester en is hij aanwezig in de vergaderingen van het college.

Nieuwste vacatures

Op dit moment zijn er bij Gemeente Voerendaal geen vacatures, maar bij andere organisaties wel!

Contactinformatie

Bezoekadres Raadhuisplein 1
6367ED Voerendaal
Postadres Raadhuisplein 1
6367ED Voerendaal

Wil je onze vacatures ontvangen?

Registreer je dan!