Kompas

Over Kompas

Logo

Kompas is een intergemeentelijke sociale dienst (ISD)
Dit betekent dat wij de sociale dienst zijn van de drie deelnemende gemeenten Beekdaelen, Voerendaal en Simpelveld.
Wij helpen inwoners van deze gemeenten als ze (tijdelijk) weinig of geen inkomen hebben. En wij begeleiden mensen met een uitkering naar werk.

Missie en kernwaarden
ISD Kompas heeft een missie. Wij zijn van mening dat iedereen kan meedoen! En dat is merkbaar aan onze manier van werken. Wij zijn ondernemend, bevlogen, inventief en betrouwbaar.

Wij zijn ondernemend
Wij onderzoeken wat mogelijk is en wij doen wat mogelijk is.
Wij kennen werkgevers en onze werkzoekenden. Om werkzoekenden zo goed mogelijk te helpen gebruiken wij onze eigen organisatie. Uiteraard binnen de mogelijkheden van de werkzoekende.

Wij zijn bevlogen
Wij voelen ons betrokken en hebben hart voor de mens en diens kwaliteiten en talenten.  
Iedereen kán iets! Daar geloven wij in. Richting werkzoekende en intern richting elkaar.

Wij zijn inventief
Met slimme en handige ideeën zoeken wij steeds naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen. Wij verplaatsen ons zoveel mogelijk in de ander. Daarbij benutten we nieuwe digitale middelen en passen we toe wat werkt.

Wij zijn betrouwbaar
Wij zijn rechtvaardig en werken zorgvuldig en duidelijk. Afspraak is afspraak. Daar mag iedereen op rekenen. Wij rekenen daar immers ook op. 

Hoe ziet onze organisatie er uit?
ISD Kompas bestaat uit drie teams en de directeur. De directeur heeft de dagelijkse leiding en adviseert het dagelijks bestuur. De directeur is ook secretaris van het bestuur.

Omdat Kompas een ISD is ligt het formele bestuur bij het algemeen bestuur (bestaande uit college- en raadsleden van de drie deelnemende gemeenten) en het dagelijks bestuur (bestaande uit drie collegeleden van de deelnemende gemeenten). Het DB zorgt ervoor dat de besluiten van het algemeen bestuur worden uitgevoerd. 

In praktijk voeren de medewerkers van Kompas, aangestuurd en ondersteund door een Directeur en Staf, de participatiewet uit. 

Het team Rechtmatigheid 
beoordeelt of iemand recht heeft op een uitkering volgens de Participatiewet. De casemanagers zijn als het ware de ‘poortwachters’. Daarbij kijken ze natuurlijk naar de wet, maar ook naar de mens en situatie waarvoor ze de aanvraag beoordelen. 
Ook voert het team Rechtmatigheid controles uit. Iedereen kan zich vergissen, de inwoner net zo goed als de casemanager. Bij het team Rechtmatigheid vinden we ook de medewerker bezwaar en beroep en de sociaal rechercheur.

De Zorgcoaches kijken samen met u of u recht heeft op aanvullende regelingen. Ook beantwoorden zij vragen over schulden en verbinden ze de inwoner met andere (hulp)ondersteuners.

Het team Doelmatigheid 
kijkt samen met de uitkeringsgerechtigde naar een baan. Want werken loont, altijd. Ook als iemand  (nog) niet betaald kan werken. Onze coaches kennen de werkgevers. Zij helpen iedereen om kansen en mogelijkheden te gebruiken. Dat kan dus ook een deeltijdbaan of vrijwilligerswerk zijn. Ook de banenmakelaar maakt deel uit van dit team. Deze bemiddelt mensen vaak nog vóórdat het tot een uitkering komt naar werk.

Het team bedrijfsvoering
Deze teams worden bij de uitvoering van de Participatiewet ondersteunt door de medewerkers van Bedrijfsvoering. Denk hierbij aan automatisering, financiële administratie, facilitair, personeel en secretariaat. 

De Uitkeringenadministratie zorgt ervoor dat iedere uitkeringsgerechtigde zijn/haar uitkering of toeslagen op tijd krijgt. Voor werkgevers is dat de loonkostensubsidie.

Samen zorgen wij ervoor dat iedereen kan meedoen!

Nieuwste vacatures

Op dit moment zijn er bij Kompas geen vacatures, maar bij andere organisaties wel!

Contactinformatie

Bezoekadres Deweverplein 1
6361BZ Nuth
Postadres Deweverplein 1
6361BZ Nuth

Wil je onze vacatures ontvangen?

Registreer je dan!