Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Samen veilig.

Logo

Wij maken en houden Zuid-Limburg zo veilig mogelijk. Om onze missie te volbrengen moeten we de (toekomstige) risico’s in onze regio kennen en daarop voorbereid zijn, erover adviseren en informeren. Paraat zijn en slachtkracht leveren. Dit doen we samen met burgers, bedrijven en instellingen.

De veiligheidsregio als organisatie
Veiligheidsregio Zuid-Limburg is één van de 25 veiligheidsregio’s van ons land. Binnen onze veiligheidsregio werken de 16 gemeenten, Brandweer, Politie en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR, onderdeel van GGD Zuid Limburg) met elkaar samen om bij een ramp of crisis zo effectief mogelijk op te kunnen treden. Op basis van de gemeenschappelijke regeling is elke gemeente van de regio deelnemer en dus ook onderdeel van Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Veiligheidsregio als werkgever
Als werkgever is Veiligheidsregio Zuid-Limburg georganiseerd in drie programma’s. Dat van Crisisbeheersing & Rampenbestrijding, Brandweerzorg en Bedrijfsvoering. 

Crisisbeheersing & Rampenbestrijding
De medewerkers van Crisisbeheersing & Rampenbestrijding zijn verantwoordelijk voor het verbinden van uiteenlopende partijen (van bijvoorbeeld Provincie Limburg, Waterschap, Openbaar Ministerie, Defensie tot aan ziekenhuizen, nutsbedrijven en euregionale samenwerkingen). Ze zetten stevig in op het ‘multidisciplinair voorbereiden’ op rampen en crises. Zodat de functionarissen vanuit allerlei vakgebieden of (hulp)organisaties bij de inzet van een incident goed zijn voorbereid op hun taak. Daarbij brengen ze continu in kaart welke risico’s er zijn binnen onze regio. Allemaal om onze regio zo veilig mogelijk te maken en te houden.

Brandweerzorg
De brandweerorganisatie in Zuid-Limburg maakt - als één van de twee hoofdprogramma’s - deel uit van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De brandweer kent 26 posten, waarvan 7 beroepsposten zijn en 19 vrijwillige posten binnen de regio. Ze staan paraat en leveren slagkracht op het moment dat het ertoe doet. In het bestrijden van brand en het verlenen van hulp bij ongevallen. Ook zijn er experts die zich speciaal richten op het voorkomen van een brand of ander risico dat expliciet de brandweer aangaat. Bijvoorbeeld in de preventie van industriële- of fysieke veiligheid. En wat dacht je van de mensen die het beleid maken op de brandweerzorg? Hoe zorg je ervoor dat de brandweer zo efficiënt en effectief mogelijk is ingeregeld. Bijvoorbeeld wanneer verschillende brandweerposten herbezet moeten worden omdat de brandweermensen op die posten allemaal zijn uitgerukt naar een grote brand? Binnen de brandweerzorg kun je alle kanten op. 

Bedrijfsvoering
Ondersteunend aan de twee bovenstaande programma’s - maar niet minder belangrijk - is de tak Bedrijfsvoering. In een organisatie die zo nauw verbonden is binnen het brede netwerk van burgers, bedrijven en instellingen, ligt een essentiële taak voor de ondersteunende afdelingen. Aan het bestuur, aan de directie of aan de hele organisatie. Want of je nu in de ‘repressie’ werkt (in soms heftige omstandigheden), of dat je een ondersteunende rol bekleedt als inkoper, facilitair dienstverlener of P&O adviseur: we hebben allemaal één ding gemeen. Ieder wil op zijn of haar manier een bijdrage leveren om Zuid-Limburg zo veilig mogelijk te maken en houden. En die missie kunnen we alleen waarmaken met een professionele, vitale en wendbare organisatie waar medewerkers vakbekwaam zijn: initiatiefrijke teamplayers met lef.

Nieuwste vacatures

Op dit moment zijn er bij Veiligheidsregio Zuid-Limburg geen vacatures, maar bij andere organisaties wel!

Contactinformatie

Bezoekadres Prins Bisschopsingel 53
6212AB Maastricht
Postadres Postbus 35
6269ZG Margraten

Wil je onze vacatures ontvangen?

Registreer je dan!