Over IGOM

IGOM: Delen van kennis, groei van mensen

"Eruit halen wat erin zit, voor mens en organisatie in Zuid- en Midden Limburg"

34 aangesloten (semi-) overheidsorganisaties vormen samen het samenwerkingsverband IGOM. Een uniek samenwerkingsverband gericht op het optimaal functioneren van mensen en organisaties. Wij streven naar een éénduidige invulling werkgeverschap en profileren ons als één aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt. IGOM bundelt krachten, kennis én capaciteit van ruim 300 managers en 6.000 medewerkers in Zuid- en Midden Limburg.

Focus op mensen

IGOM bevordert de mobiliteit van haar medewerkers door aandacht te besteden aan hun in-, door- en uitstroom, zoals het voeren van carrièregesprekken, het bieden van testmogelijkheden, opleidingen & trainingen en de mogelijkheid om gebruik te maken van de interne kandidatenbank.

Focus op afdelingen en organisaties

De focus ligt op het versterken van het netwerk en de organisaties en afdelingen die daartoe behoren, door kennis, ervaring en vaardigheden uit te wisselen kunnen de IGOM-organisaties onderling knelpunten oplossen en kansen benutten.

Via samenwerking op bestuurlijk, management- en medewerker niveau kunnen oplossingen en capaciteitsvraagstukken binnen het eigen netwerk worden gevonden. Daarnaast speelt IGOM als verbinder & faciliteert steeds actiever in op ontwikkelingen als kostenbesparing, vergrijzing, kennisborging en kwaliteitshandhaving.

Van toegevoegde waarde zijn, werk bij IGOM!

Wij werken samen met het doel om talenten van medewerkers te ontwikkelen en talentvolle 'nieuwe' medewerkers te werven.

Het gezamenlijk streven van IGOM is om de talenten van hun medewerkers daar in te zetten waar ze het meest tot hun recht komen en waar de medewerkers optimaal inzetbaar zijn.

"Verruim je horizon in het zonnige zuiden"

Niet alleen de huizen zijn hier nog betaalbaar, schijnt de zon hier feller, er is ook veel werk! Bij jou om de hoek, in je eigen gemeente werken?

Bekijk de vacatures

Stuurgroep IGOM

De stuurgroep handelt op basis van een beslissingsmandaat van de opdrachtgevers, vaart daarbij een koers die breed wordt gedragen en legt daarover verantwoording af in de vergaderingen met de contactfunctionarissen en/of rechtstreeks aan opdrachtgevers via rapportages;

  • De stuurgroep initieert en ontwikkelt beleid; fungeert met betrekking tot de algemene uitvoering als opdrachtgevers voor Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM; als controller voor de uitvoering van het contract en als collectieve belangenbehartiger.
  • RMC IGOM legt verantwoording af aan de stuurgroep, als intermediair tussen Maandag® Managed Services en opdrachtgevers.

Samenstelling stuurgroep

Van links naar rechts:

  • Manon Weijts (Veiligheidsregio Zuid-Limburg) / stuurgroeplid
  • Henry Reijnders (Gemeente Landgraaf) / stuurgroeplid
  • Bert Timmermans (Gemeente Bergen) / voorzitter IGOM
  • Pim Bellemakers (Gemeente Roermond) / stuurgroeplid
Foto van de stuurgroep van IGOM

Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM

Het Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM vervult een centrale rol binnen IGOM. Vanuit het RMC IGOM wordt vormgegeven aan alle beleidsvelden van IGOM.

De adviseurs van het RMC IGOM, ondersteunen het brede proces van mobiliteitsbevordering en zorgen ervoor dat het kennis- en kennissennetwerk binnen IGOM vergroot wordt.

Contactpersonen

Profielfoto van Masja Janssen-Lacroix

Masja Janssen-Lacroix

Manager RMC IGOM

masja.janssen@maandag.nl
Profielfoto van Petra Steenbakkers

Petra Steenbakkers

Mobiliteitsadviseur RMC IGOM

petra.steenbakkers@maandag.nl
Profielfoto van Rebecca van Bekhoven

Rebecca van Bekhoven

Teamlead Mobiliteitsadviseur RMC IGOM

rebecca.bekhoven@maandag.nl
Profielfoto van Ilse Blanke

Ilse Blanke

Mobiliteitsadviseur

ilse.blanke@maandag.nl
Profielfoto van Ellis Vlieger

Ellis Vlieger

Coördinator RMC

ellis.vlieger@maandag.nl
Profielfoto van Brenda Heutmekers

Brenda Heutmekers

Stagiaire HRM

brenda.heutmekers@maandag.nl

Meer informatie

Wilt u meer weten over IGOM? Op IGOM.nl vindt u informatie over de volledige dienstverlening van IGOM en het Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM en daarnaast een overzicht van actuele vacatures, klussen en stages binnen de IGOM-organisaties. Voor overige vragen kunt u terecht bij:

Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM

Oliemolenstraat 60
6416 CB Heerlen

E-mail: info@igom.nl
Telefoon: 088 - 622 73 00

Wil je onze vacatures ontvangen?

Registreer je dan!