Integraal Beleidsmedewerker Veiligheid/Coördinator Woonwagenzaken

Gemeente Stein

HBO

Vast

Vacature

32 - 36

€ 3.895,00 - € 5.621,00

Ben jij onze nieuwe beleidsmedewerker veiligheid en coördinator woonwagenzaken?

Algemeen
In de periode 2016-2021 is binnen de gemeente Stein het project ‘integraal woonwagenbeleid’ van start gegaan. De resultaten hiervan zijn geëvalueerd en de werkzaamheden zijn voortgezet in de reguliere bedrijfsvoering. Doordat een deel van de werkzaamheden structureel zijn, zoeken wij hiervoor een Integraal Beleidsmedewerker Veiligheid / Coördinator Woonwagenzaken.  
 
Bij deze vacature is gekozen voor een combinatie van de functies Integraal Beleidsmedewerker Veiligheid en Coördinator Woonwagenzaken. Er zijn immers grote raakvlakken tussen beide functies op zowel het gebied van sociale als fysieke veiligheid.
 
Werkzaamheden
Als Integrale Beleidsmedewerker Veiligheid ben je de 1e adviseur voor de burgemeester bij de lokale driehoek Westelijke Mijnstreek en heb je een proactieve rol in het positioneren van de driehoek. Daarnaast zullen je werkzaamheden gericht zijn op het opstellen, vaststellen, evalueren en bijstellen van de regionale Kadernota Integrale Veiligheid en borg je de vertaling daarvan naar uitvoeringsplannen. Je coördineert en begeleidt het lokaal politieoverleg. Overige zaken waar jij vanuit jouw rol mee bezig zult zijn, zijn onder andere het signaleren van trends en deze doorvertalen naar de organisatie, het uitvoeren van een onderzoek naar het inzetten van ervaringsdeskundigen op het gebied van inbraakvoorlichting en tips in buurten, regionale samenwerkingen en je bent verantwoordelijk voor het opstellen van gebiedsveiligheidsplannen.
 
Als Coördinator Woonwagenzaken ben jij verantwoordelijk voor de coördinatie en implementatie van het integraal woonwagenbeleid. In de praktijk betekent dit dat je het eerste aanspreekpunt bent voor woonwagenzaken, zowel intern als extern. Vanuit jouw rol is het vanzelfsprekend dat je het overzicht weet te behouden, aandachtspunten kunt signaleren en zorgt voor verbinding en integrale afstemming. Voorbeelden hiervan zijn het afstemmen van werkzaamheden rondom het groenonderhoud, onderhoud van sanitaire units en eventuele klachten. Collega’s van verschillende teams zijn verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering. Je coördineert de overdracht van de standplaatsen van gemeente naar woningcoöperaties, deze overdracht is al gedeeltelijk succesvol afgerond. Daarnaast organiseer je met regelmaat overleggen met de bewoners van de locaties.

Logo van Gemeente Stein

Gemeente Stein

Stein biedt voor ieder wat wils

Lees meer

Wil je onze vacatures ontvangen?

Registreer je dan!