Omgevingsmanager Hoogwaterbeschermingsprogramma

Waterschap Limburg

HBO

Vast

Vacature

32 - 36

€ 4.385,00 - € 6.058,00

Wil jij Limburg veilig maken voor hoogwater in de Maas?

Waterschap Limburg is voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) op zoek naar een
 
Omgevingsmanager
 
Ga jij met ons de uitdaging aan om Limburg mooier en waterveilig te maken voor de toekomst?
Duik dan in een toekomst bij Waterschap Limburg en reageer op deze vacature. Eén van de specifieke uitdagingen voor het waterschap is het verbeteren van de waterveiligheid langs de Maas. Veel dijken in Limburg zijn te laag of niet sterk genoeg. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft het doel de waterveiligheid in de Maasvallei te verbeteren door dijkversterkingen en -verleggingen voor te bereiden en waar nodig de Maas meer ruimte te geven. Het programma omvat de grootste ruimtelijke opgave waar Limburg op dit moment voor staat.
 
Dat doen we samen met onze omgeving in diverse projecten, zowel in de verkenningsfase, als de planvormingsfase en tijdens de uitvoering ervan. De omgevingsmanager die in verbinding staat met betrokkenen en oog heeft voor de verschillende belangen is daarbij onmisbaar en vervult een enorm belangrijke taak!
 
Waar kom je te werken
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van Waterschap Limburg heeft het doel de waterveiligheid in de noordelijke Maasvallei te verbeteren. Daartoe worden in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma op dit moment op 16 locaties dijkversterkingen voorbereid. Waterschap Limburg werkt samen met publieke en private partijen aan deze opgaven. Om het programma HWBP en de uitvoeringsorganisatie van het waterschap te versterken, zoeken wij een Omgevingsmanager. Als Omgevingsmanager word je in alle fasen van het project ingezet, zowel in een verkenning-, plan- als realisatiefase. Jouw thuishaven is het cluster Projecten & Inkoop van Waterschap Limburg. 
 
Wat ga je doen
Als omgevingsmanager vergroot je het draagvlak voor projecten bij de betrokken partijen in de omgeving. We werken in de IPM-structuur en zoeken een omgevingsmanager die bewezen sterk is.
 
Je hebt de verantwoordelijkheid voor een degelijk gebieds- en participatieproces en vertaalt technische en/of juridische projectinformatie naar omgevingspartijen en bestuurders. Je haalt ideeën, wensen en (klant)eisen op bij stakeholders, brengt deze in bij het project en/of programma en draagt vervolgens weer zorg voor terugkoppeling, afhandeling en vastlegging hiervan. Jij bent dus de spil in de integrale gebiedsprocessen en acteert continue op diverse niveaus met stakeholders.
 
Je bent een natuurlijke netwerker en bruggenbouwer en in staat partijen met elkaar in contact te brengen en belangen te verbinden. Jij ziet het als een uitdaging om het versterken en verleggen van waterkeringen langs de Maas op een omgevingsgerichte manier op te pakken. Je bent dan ook in staat programma’s en projecten snel te doorgronden zodat je weet wat doelen zijn en waar uitdagingen liggen.
 
Tot de werkzaamheden behoren o.a.:
 • Jij gaat fungeren als Omgevingsmanager voor één van de IPM-projectteams binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
 • Jij bent verantwoordelijk voor het aansturen en vormgeven van het omgevingsmanagement voor een of meerdere dijktrajecten, waarvoor jouw IPM-projectteam binnen de kaders van het programma verantwoordelijk is.
 • Jij verzorgt de voorbereiding van gesprekken, werksessies, bijeenkomsten met de (bestuurlijke) stakeholders in het gebied, begeleidt deze in de uitvoering en zorgt voor vastlegging en doorwerking van resultaten uit de gebiedsparticipatie in producten of werkzaamheden van andere werksporen in het IPM-projectteam. 
 • Jij levert omgevingsanalyses en reguliere rapportages over omgevingsgesprekken en adviseert daarbij het projectteam over te volgen koers in relatie tot de omgevingsparticipatie / gebiedsaanpak.
 • Jij zorgt voor het oplossen van issues binnen projecten en vertaalt technische en/of juridische programma- en projectinformatie naar betrokkenen, omgevingspartijen en bestuurders. 
 • Jij voert reviews uit op de door jouw IPM-projectteam opgeleverde producten, vult deze aan of verbetert deze vanuit het perspectief van wat leeft in de omgeving en adviseert van daaruit over de te hanteren omgevingsparticipatie / gebiedsaanpak. 
 • Tevens vervul jij een trekkersrol voor enkele thema’s binnen het omgevingsmanagement op programmaniveau, zoals planprocedures, conditionering, grondverwerving en communicatie. 
 
Over jou
Wij zoeken een ervaren omgevingsmanager met een hands-on instelling, die stevig in zijn of haar schoenen staat. Je communiceert helder en duidelijk met bestuurders, ambtenaren, projectmanagers, medewerkers en inwoners, bedrijven en belangenorganisaties. Je vindt het een uitdaging om integraal en samen met de omgeving, het waterschap en de samenleving voor te bereiden op een klimaat met meer extremen.
De omgevingsmanager is in staat programma’s en projecten snel te doorgronden. Je doorziet wat de doelen zijn, maar vooral ook waar de uitdagingen en de tegengestelde belangen liggen. Je weet partijen met elkaar te verbinden en werkt graag samen met veel verschillende partijen aan klimaat-gerelateerde kwesties en oplossingen.
De invulling van de functie vereist inhoudelijke kennis en vakmanschap, maar ook persoonlijke kwaliteiten zoals: bestuurlijke sensitiviteit, anticiperen, verbinden en omgevingsbewustzijn.
Voor het waterschap is het een meerwaarde als je werkervaring hebt met het werken aan complexe projecten in het ruimtelijk fysieke domein.
 
Verder heb je
 • minimaal een afgeronde HBO opleiding en drie tot vijf jaar werkervaring met omgevingsmanagement;
 • kennis en ervaring met gebiedsparticipatie in landelijk en stedelijk gebied;
 • gevoel voor timing van processen en activiteiten;
 • adviesvaardigheid in het vormgeven van complexe afwegingen en je kan deze omzetten van adviezen naar een omgevingsaanpak; 
 • competenties van strategisch niveau, zoals: bestuurlijk sensitief, omgevingsbewust, proactief; resultaatgericht; flexibel en zelfstandig;
 • werkervaring in het betrekken van verschillende inhoudelijke disciplines binnen projecten om ervoor te zorgen dat de beoogde output tijdig wordt geleverd (organiserend vermogen);
 • managementvaardigheden in de aansturing van en samenwerking met specialisten en marktpartijen (bijv. advies en ingenieursbureaus).
 
Ons aanbod
 • Een salaris tussen € 4.385- en € 6.058,- bruto per maand op basis van 36 uur per week (schaal 11)(per 1 juli 2024);
 • Een Persoonsgebonden Basis Budget (PBB) van € 6.000,- voor opleidings- en doorgroeimogelijkheden;
 • Ben je jonger dan 35 jaar? Dan kun je € 12.000,- PBB besteden om je ambities en loopbaanplannen waar te maken;
 • € 0,23 Reiskostenvergoeding per kilometer óf 100% als je reist met het openbaar vervoer;
 • € 3,- Netto vergoeding voor elke dag die je thuis werkt.
 
Ook ontvang je 21% individueel keuzebudget (IKB). Dit is inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Wil je bijvoorbeeld meer verlofdagen of laat je het liever uitbetalen? Je kiest zelf waaraan je dit budget besteedt.
Je kunt flexibel werken en je tijd zelf indelen. Ons hoofdkantoor staat in Roermond, vlak bij het station en je kunt ook werken op onze locaties in Horst en Sittard, vanaf de projectlocatie óf vanuit jouw eigen huis.
 
We nemen onze verantwoordelijkheid voor nu en later en willen zekerheid en veiligheid bieden op het gebied van waterbeheer. Daarvoor hebben we in 2024 en daarna extra collega’s nodig.
Wij werken samen iedere elke dag aan droge voeten, veilige dijken, voldoende en schoon water. Jij draagt bij aan het mooier maken van de wereld. Een baan waar je trots op kunt zijn!
 
Over ons
Waterschap Limburg is het jongste waterschap van Nederland, onze uitdagingen zijn groots! Dijkversterkingen, klimaatverandering, innovatie en duurzaamheid vormen de basis voor ons werk. Geen ander waterschap heeft een afwisselender gebied dan het onze: van zandgronden in het noorden tot het zuidelijke heuvelland. Van steden tot agrarische gronden en natuurgebieden. Waterkwaliteit is minder zichtbaar en tastbaar dan overstromingen of droogte, maar wel van groot belang en invloed op de kwaliteit van de leefomgeving van ons allemaal!
 
Al onze collega’s verschillen van elkaar. Al die verschillen versterken elkaar. We horen graag wat jij toevoegt aan onze organisatie!
 
Ga jij met ons de uitdaging aan om Limburg mooier en klimaatbestendig te maken voor de toekomst?
 
Maak werk van deze vacature
Voor vragen over de functie of alvast informeel contact leggen, kun je contact opnemen met Gerrit Modderkolk, Plv. programmamanager HWBP bereikbaar via tel: +31 614277675 en/of met Peet Dekker, Teammanager Programma’s, bereikbaar via tel: +31 651928343.
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Schakel dan met onze HRM-collega via hrm@waterschaplimburg.nl.
 
De officiële sluitingsdatum is 1 september 2024, maar we beoordelen sollicitaties direct bij binnenkomst. Hoe eerder je reageert, hoe eerder je bericht krijgt.
 
Meer weten over werken bij Waterschap Limburg? Kijk dan eens op https://www.waterschaplimburg.nl/vacatures/

Contactpersonen

profielfoto
CONTACTSollicitatieprocedure
Peet DekkerTeammanager Programma's+31651928343
profielfoto
CONTACTVacatureinhoud
Gerrit ModderkolkPlv. programmamanager HWBP+31614277675
Logo van Waterschap Limburg

Waterschap Limburg

Met de omgeving, voor de omgeving

Lees meer

Wil je onze vacatures ontvangen?

Registreer je dan!