Regionaal mobiliteitscentrum

Regionale mobiliteit

Het Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM vervult een centrale rol binnen IGOM. Vanuit het RMC IGOM wordt vormgegeven aan alle beleidsvelden van IGOM. De adviseurs van het RMC IGOM, ondersteunen het brede proces van mobiliteitsbevordering en loopbaanontwikkeling en zorgen ervoor dat het kennis- en kennissennetwerk binnen IGOM vergroot wordt, o.a. door de inzet van de IGOM-Academie. Daarnaast zijn de manager en de adviseurs dagelijks aan de slag met het leggen van verbindingen tussen de IGOM-organisaties. Onze dienstverlening richt zich zowel op medewerkers van, als op de aangesloten IGOM-organisaties.
Bekijk wat het IGOM en het RMC IGOM allemaal organiseert voor het netwerk en de medewerkers van de aangesloten leden.

Een groep collega's die gezamelijk kijken naar een scherm

Loopbaanontwikkeling

IGOM helpt medewerkers bij het gericht vormgeven van hun loopbaan en biedt tal van mogelijkheden die bij kunnen dragen aan deze loopbaanontwikkeling. Kijk eens rond onder het tabblad medewerkers en ontdekt de toegelichte dienstverlening o.a. over de IGOM Academie, de mogelijkheid tot een vrijblijvend carrièregesprek, verwijzing naar A&O fonds Gemeenten loopbaan ambtenaar (inclusief de TalentSpiegel) en meer…

Meer over loopbaanontwikkeling
Drie mensen die buiten op een trapje zitten en overleggen

StagePunt

IGOM wil jonge talenten enthousiasmeren voor een baan binnen de (semi-)overheid en organisaties met een stageopdracht in contact brengen met geschikte studenten. Speciaal hiervoor is een StagePunt ingericht, één aanspreekpunt voor de IGOM organisaties, opleidingsinstituten en potentiële stagiaires.

Meer over het Stagepunt
Bovenaanzicht van een bureaublad met werkspullen en een hand van iemand die schrijft

IGOM Academie want 'Uiteindelijk ben je nooit uitgeleerd'

Ontwikkelen door opleiden staat voor IGOM centraal. IGOM kijkt naar het thema opleiden vanuit duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling. De trainingen en masterclasses van IGOM zijn te volgen voor alle medewerkers van IGOM-organisaties. Tijdens de trainingen kunnen zij hun kennis en vaardigheden op tal van gebieden vergroten. De trainingen en masterclasses vergroten niet alleen de kennis van medewerkers, maar versterken ook het contact tussen de IGOM-collega's vanuit het netwerk. Waardevolle kennis wordt zo ook tussen de organisaties gedeeld. RMC IGOM begeleidt de lopende trainingen, onderhoud relaties met de diverse opleiders, volgt de wensen en ontwikkelingen en richt zich hiermee op de inzet vaneen passend opleidingsaanbod.

Geïnteresseerd?
Twee mannen die buiten staan en lachen terwijl een van hen de ander een schouderklop geeft

Carrièregesprek

Sta jij open voor een nieuwe uitdaging, een kortdurende klus bij een andere organisatie of wellicht een nieuwe structurele baan?

Twijfel je nog en zou je graag in gesprek gaan hierover? IGOM biedt je een vrijblijvend carrièregesprek aan, als je werkzaam bent bij een van de aangesloten IGOM organisaties. We respecteren je privacy en geheel anoniem kunnen we samen kijken naar wat je wensen zijn en waarbij we je van dienst kunnen zijn met onze kennis en ervaring. Graag willen we je wegwijs maken in de mogelijkheden die IGOM heeft in het kader van jouw persoonlijke loopbaanwensen.

Klik hier voor meer informatie!

Onderzoek je talenten!

Zoals bekend staat bij IGOM loopbaanontwikkeling van medewerkers centraal. Daarom bieden we een scala aan (kosteloze) mogelijkheden waaronder de TMA (talent-motivatie-analyse). Onze mobiliteitsadviseurs zijn opgeleid tot gecertificeerd TMA-professional.

Wat is een TMA?

TMA is een Talenten Motivatie Analyse gebaseerd op positieve psychologie. De talentenanalyse brengt 22 drijfveren en 44 talenten en 53 competenties in kaart. Het resultaat is een rapport dat inzicht geeft in de talenten/drijfveren, ontwikkelpotentieel, communicatiegedrag, kwaliteiten & valkuilen, leer- en ontwikkelstijl en de ideale werkomgeving. De TMA begint met een persoonlijkheidsanalyse. Een vragenlijst met maar liefst 312 vragen. Medewerkers krijgen via de talentenanalyse veel informatie over zichzelf: wat zijn mijn talenten, waar liggen mijn persoonlijke voorkeuren/behoeften en welke competenties kan ik makkelijk leren. Dit is het startpunt voor verdere ontwikkeling.

Logo van TMA

TMA gaat ervan uit dat mensen het beste functioneren, het makkelijkst leren en het meest gemotiveerd zijn als ze werk doen dat dicht bij hun talenten ligt. De afstemming tussen werk en talenten wordt met de talentenanalyse een stuk makkelijker.

We benadrukken graag dat we de TMA resultaten niet terugkoppelen met de organisatie. Het is de keuze van de medewerker of hij/zij de resultaten met de manager/HR wil terugkoppelen.

Contactpersonen

Profielfoto van Masja Janssen-Lacroix

Masja Janssen-Lacroix

Manager RMC IGOM

masja.janssen@maandag.nl
Profielfoto van Petra Steenbakkers

Petra Steenbakkers

Mobiliteitsadviseur RMC IGOM

petra.steenbakkers@maandag.nl
Profielfoto van Rebecca van Bekhoven

Rebecca van Bekhoven

Teamlead Mobiliteitsadviseur RMC IGOM

rebecca.bekhoven@maandag.nl
Profielfoto van Ilse Blanke

Ilse Blanke

Mobiliteitsadviseur

ilse.blanke@maandag.nl
Profielfoto van Ellis Vlieger

Ellis Vlieger

Coördinator RMC

ellis.vlieger@maandag.nl
Profielfoto van Brenda Heutmekers

Brenda Heutmekers

Stagiaire HRM

brenda.heutmekers@maandag.nl
Vier collega's in overleg in een vergaderruimte aan een tafel met daarop glazen en werkspullen

Kennisbevordering HR-medewerkers en management

De ontwikkelingen op het gebied van HRM en management gaan snel. Om de vakkennis van IGOM-managers op peil te houden, organiseert IGOM regelmatig workshops, werkconferenties en managementsessies. Stuk voor stuk inhoudelijke en praktijkgerichte bijeenkomsten rond actuele thema's. De kennis die managers hier opdoen kunnen zij direct toepassen in de praktijk van de eigen organisatie.

Achteraanzicht van een vrouw op een druk voetpad in de zon met mensen met jassen aan

WIE: online management en HR platform

Naast het bevorderen van de arbeidsmobiliteit richt IGOM zich al geruime tijd op het versterken van het netwerk met een focus op organisatie- en afdelingsproblematieken. Een hulpmiddel dat HR-managers en leidinggevenden helpt bij de uitwisseling van zowel capaciteit als kennis is WIE, Wisselwerk IGOM Expertise. Het is een digitaal informatie- en communityplatform van, voor en door HR-managers uit de IGOM-organisaties. Door via WIE vraagstukken binnen het eigen netwerk op te lossen, blijven kennis en talenten behouden en wordt kwaliteit gewaarborgd.

Een groepsfoto van zes vrouwen

Meer weten over het RMC?

Op IGOM.nl vindt u achtergrondinformatie en een overzicht van actuele vacatures binnen de IGOM-organisaties. Met gerichte vragen kunt u terecht bij het Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM.

E-mail: info@igom.nl
Telefoon: 088 - 622 73 00

Een wit vel met verbindende lijnen met daarop kleurrijke pionnen

Netwerken en kennisdelen

De kracht van IGOM is de gebundelde expertise van 34 organisaties in Zuid- en Midden Limburg. Via stuurgroepvergaderingen, werkgroepen, netwerkbijeenkomsten, ambassadeursbijeenkomsten en managementsessies wordt die kracht benut en versterkt. Deelnemende medewerkers en leidinggevenden doen volop kennis op en de bijeenkomsten hebben een belangrijke netwerkfunctie. Deelnemers leren van elkaars ervaringen en ontdekken wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Achteraanzicht van studenten in een college

Communicatie richting onderwijs en arbeidsmarkt

Juist nu Zuid- en Midden Limburg bovengemiddeld vergrijst en ontgroent is het van essentieel belang om de IGOM-organisaties aantrekkelijk te positioneren op de arbeidsmarkt. Met gerichte imago-activiteiten promoot IGOM het werken bij overheid en semi-overheid in de regio. Bijzondere aandacht gaat uit naar contacten met opleidingsinstituten en studenten.

Bovenaanzicht van drie collega's die samenwerken op een laptop

Netwerk- en imagoactiviteiten

IGOM bevordert en faciliteert op verschillende manieren het contact tussen medewerkers van de deelnemende organisaties onderling en presenteert IGOM richting onderwijs en de arbeidsmarkt. IGOM werkt continu aan haar eigen bekendheid. Pas als iedereen weet wat IGOM kan betekenen op het gebied van mobiliteit worden de mogelijkheden ten volle benut.

Een vrouw met headphones steekt haar duim op en laat de IGOM website zien op haar telefoon

Week van de Realiteit! Vooroordelen?

De werkelijkheid is meestal leuker!! In samenwerking met mobiliteitsnetwerk Lift organiseerde IGOM de Week van de Realiteit. IGOM vindt het heel belangrijk óók studenten de mogelijkheid te bieden om kennis te maken met diverse Limburgse overheden. Onder de noemer 'de Week van de Realiteit' geeft IGOM studenten de mogelijkheid om te bekijken hoe het er daadwerkelijk aan toe gaat bij deze werkgevers. Een unieke kans voor studenten!

Wilt u inzicht in onze volledige dienstverlening? Deze treft u aan in WIE, het digitale platform van IGOM voor kennisdeling en uitwisseling.

Drie mensen zitten buiten bij een café aan tafel met een laptop

Week van de Mobiliteit

IGOM en LIFT organiseerden 3 x de Week van de Mobiliteit in de afgelopen jaren. Een unieke kans voor medewerkers om 1 dag bij een andere organisatie een kijkje in de keuken te nemen. De laatste Week van de Mobiliteit werd gekoppeld aan de Week van de Realiteit, waarbij studenten ook een kans kregen om een dag aan het werk te gaan in hun toekomstige droombaan!

Wil je onze vacatures ontvangen?

Registreer je dan!